Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 248
Велико Търново, 05.10.2014

ОТНОСНО: сигнал от Румен Радков до ЦИК

Постъпила е сигнал от Румен Радков на ел. поща на ЦИК: https://www.cik.bg , в който са изложени твърдения, че на студентка със заверен втори семестър за учебната 2013/2014 год. е отказано да упражни правото си на глас в избраната от нея избирателна секция 040400036, находяща се в ЦДГ „Евгения Кисимова" - гр. В. Търново. Сигналът е препратен на РИК - Велико Търново по ел. поща и е заведен във входящия регистър под № 477/05.10.2014г. в 17:12ч.
Съгласно Решение № 1214-НС/02.10.2014г . При произвеждане на изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. студенти редовно обучение, ползващи се от правата по чл. 241 от ИК, се легитимират с документ за самоличност и надлежно заверена от учебното заведение студентска книжка.
В случай, че заверката на студентските книжки не е приключила, студентите се легитимират със студентска книжка, надлежно заверена за втория семестър на 2013/2014 г. учебна година.
След проведен разговор с подалото сигналът лице се установи и лично със студентката Красимира Генова Генова, визирана в сигнала, бе изяснено, че същата е притежава студентска книжка, надлежно заверена за втория семестър на учебната 2013/2014 г. , която е представила на секционната комисия. Въпреки това обстоятелство същата не била допусната да гласува в избирателна секция 040400036, поради което е упражнила своето право на глас в съседната избирателна секция, находяща се в същата сграда Предвид горното, въпреки че секционна избирателна комисия 040400036 неправомерно е отказала да допусне лицето да гласува, нарушавайки Решение № 1214-НС/02.10.2014г. , същото е упражнило своето право на глас.
РИК Велико Търново като разгледа депозирания сигнал, извърши проверка на изложените в него факти и обстоятелства установи, че сигналът е неоснователен.
Предвид изложеното, Районна избирателна комисия Велико Търново, на основание чл. 72, ал.1, т.20 предложение последно от Изборен кодекс


Р Е Ш И:


ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ сигнал с вх. № 477/05.10.2014г., в 17:12 ч. подаден от Румен Радков -като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от неговото обявяване пред ЦИК София.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Десислава Йонкова

СЕКРЕТАР:
Ирена Стасинопулу

* Публикувано на 05.10.2014 в 19:49 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол